Vad är Botulinumtoxin?

Botulinumtoxin typ A är ett väl beprövat läkemedel som sedan 80-talet använts inom sjukvården för att behandla muskelsjukdomar. I början av 90-talet publicerades den första artikeln som beskrev behandlingen av bekymmersrynkan. Behandlingen avser justera balansen mellan olika muskler och kan då minska bekymmersrynkan, rynkor i panna, kråksparkar runt ögon eller lyfta sura mungipor. Botulinumtoxin typ A kan även användas för att behandla migrän och spänningshuvudvärk.

Användning av Botulinumtoxin Typ A i ovannämnda ändamål har ökat och ökar kraftigt i hela världen. Detta tack vare dess höga säkerhet, fina kosmetiska resultat och en enkel behandlingsprocedur. Behandlingen förebygger uppkomst av rynkor i det behandlade området.

Biverkningar och begränsningar

Efter behandlingen kan det uppkomma rodnad och måttlig smärta runt injektionsstället, men som fort försvinner igen.

Små blåmärken. För att minska risken för blåmärken så avråds du att ta smärtstillande tabletter som innehåller acetylsalicylsyra dagarna före behandling.

Vissa patienter kan få en tillfällig huvudvärk, oftast dagen efter behandlingen.

Allergiska reaktioner kan förekomma.

 

Behandling med botox bör inte användas på personer med vissa muskelsjukdomar eller om man står på vissa typer av antibiotika. Detta kontrolleras i möte med en sjuksköterska eller läkare före behandling.

Botox skall inte användas under graviditet eller amning. Har du någon infektion vid området som skall behandlas, skall den läkas ut först.

 

 

 

 

Hur går en behandling till?

Din certifierade behandlare studerar dina ansiktsmuskler för att se hur du använder dom. Området som skall behandlas desinficeras och en liten dos av läkemedlet injiceras i den ytligt liggande muskeln. Nålen som används har en mycket tunn spets och sticket känns minimalt. Bedövning brukar ej behövas.

Behandlingen utförs av leg sjuksköterska med certifiering i estetiska injektionsbehandlingar och bakom finns ansvarig läkare Tatiana Olsson, med specialkompetens inom hudsjukdomar.

Läkemedlet förhindrar att musklerna som bildar rynkor kan dra ihop sig och istället slappnar muskeln av. Då blir överliggande hud slät och rynkfri. Effekten börjar synas efter 2-3 dagar och full effekt uppnås 14 dagar efter behandlingen.

 

Hur länge håller effekten ?

Effekten varar i genomsnitt 3-5 månader och sen behöver man behandlas 2-3 ggr per år för bibehållen effekt. Studier visar att effekten av Botulinumtoxin A varar längre för varje ny behandling.